אתר התלמידים

שיעור 7 - סטייט ועוגנים

2
13
פרקים: סטייט ועוגנים
17
מצגת השיעור
26
בוחן סטייט ועוגנים

כל הזכויות שמורות למכללת NLP4YOU​

ל

ל