אתר התלמידים

שיעור 8 - מטה מודל

9
10
פרק: מטה מודל
16
מצגת השיעור
24
בוחן מטה מודל

כל הזכויות שמורות למכללת NLP4YOU​

ל

ל