אתר התלמידים

שיעור 15- מודל מילטון, שפת ההשפעה

3
16
מצגת השיעור
11
פרק: מילטון מודל
27
בוחן מילטון מודל

כל הזכויות שמורות למכללת NLP4YOU​

ל

ל