אתר התלמידים

שיעור 11 - אסטרטגיות ומודלינג

7
20
מצגת השיעור
13
פרק: אסטרטגיות ומודלינג
28
בוחן אסטרטגיות ומודלינג

כל הזכויות שמורות למכללת NLP4YOU​

ל

ל