אתר התלמידים

שיעור 10 - מודל הצרכים

9
19
מצגת השיעור
10
פרק: מודל הצרכים ואיחוי חלקים
18
מצגת השיעור
22
בוחן מודל הצרכים ואיחוי חלקים

כל הזכויות שמורות למכללת NLP4YOU​

ל

ל