אתר התלמידים

שיעור 9 - כיווני מוטיבציה של ערכים

6
צילומי השיעור - חלק א'
17
מצגת השיעור
11
פרק - ערכים: כיווני מוטיבציה
26
בוחן כיווני מוטיבציה של ערכים

כל הזכויות שמורות למכללת NLP4YOU​

ל

ל